Dynamic prices for heat delivered to district...

The project on dynamic prices for heat delivery to district heating systems includes research on cloud-based solutions, the foremost know how of integration of energy systems and market studies.

A description of the project is coming soon.

In the meantime please read more here

Contact

Henrik Madsen   Professor for Applied Mathematics and Computer Science, Center Manger of CITIES Research Project  at DTU Compute

+ 45 45253408
henrik.madsen@smart-cities-centre.org
Copyright © 2020 | CITIES Innovation Center
Article location: https://www.citiesinnovation.org/dynamic-prices-for-heat-delivered-to-district-heating-systems/

Leave a Reply

Popular articles

Overskudsvarme kan gøre den frosne juleand g...

Varmeproduktionen fra køleanlæg i supermarkeder kan let genbruges internt og ledes ud i fjernvarmenettet, viser projektet Super Supermarkets med bl.a. CITIES-partnere. Gratis kogebog og to beregningsmetoder kan hjælpe supermarkeder, der vil i gang. Og lovændring vil gøre det endnu mere attraktivt. — Efter mange års tøven behandler Folketinget lige nu et lovforslag, der skal gøre …