Thermal models for intelligent heating of bui...

The project to develop thermal models for intelligent heating of buildings through the control of power consumption, includes research into cloud-based solutions, data analytics, smart buildings and integration of energy systems.

Further description and insights into the project is coming soon.

In the meantime, please read more here

Contact

Henrik Madsen   Professor for Applied Mathematics and Computer Science, Center Manger of CITIES Research Project  at DTU Compute

+ 45 45253408
henrik.madsen@smart-cities-centre.org
Copyright © 2021 | CITIES Innovation Center
Article location: https://www.citiesinnovation.org/control-of-power-consumption-thermal-mass-of-buildings/

Leave a Reply

Popular articles

Notat: Sådan kan dynamiske CO2-energiafgifte...

I energiforliget fra 2018 besluttede partierne at undersøge, om såkaldte dynamiske afgifter kan accelerere den grønne omstilling og vækst. I et nyt notat giver en taskforce under Danmarks største smart city-projekt, CITIES, anbefalinger til, hvordan dynamiske afgifter kan implementeres. Danmarks målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 ift. 1990-niveau kræver, at vi gennemfører den …