Cloud-based solutions for model predictive co...

The solution software for Model Predictive Control (HPMPC) is a toolbox for High-Performance implementation of solvers for Model Predictive Control (MPC).

The tool contains routines for fast solution of MPC and MHE (Moving Horizon Estimation) problems on embedded hardware.

Further description and insights into the project is coming soon.

The software is available on GitHub.

Contact

Henrik Madsen   Professor for Applied Mathematics and Computer Science, Center Manger of CITIES Research Project  at DTU Compute

+ 45 45253408
henrik.madsen@smart-cities-centre.org
Copyright © 2021 | CITIES Innovation Center
Article location: https://www.citiesinnovation.org/cloud-based-solutions-for-model-predictive-control/

Leave a Reply

Popular articles

Notat: Sådan kan dynamiske CO2-energiafgifte...

I energiforliget fra 2018 besluttede partierne at undersøge, om såkaldte dynamiske afgifter kan accelerere den grønne omstilling og vækst. I et nyt notat giver en taskforce under Danmarks største smart city-projekt, CITIES, anbefalinger til, hvordan dynamiske afgifter kan implementeres. Danmarks målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 ift. 1990-niveau kræver, at vi gennemfører den …