Center Denmark appoints new director

Center Denmark, Denmark’s new digitization hub for smart energy systems and green transition, has named the new director from June 1, 2019 – Søren Bording. The 39-year-old future director comes from a position as Loads & Control director i Vestas. Therefore he has a good overview of the green community, which the new center should strengthen.

Read more about the new director and Center Denmark in the Danish press release below.

And read more about the first project – Flexible Energy Denmark (FED) in Center Denmark – a new 44 mill dkr project, funded primarily by Innovation Fund Denmark, and proactive players in the Danish electricity sector here

Det bliver den 39-årige Søren Skov Bording, der sætter sig i chefstolen for Danmarks nationale forskningscenter for grøn omstilling, Center Danmark. Søren Bording kommer fra en stilling som Loads & Control director i Vestas og har derfor et godt blik for det overordnede grønne fællesskab,
som det nye center skal styrke:

”Det bliver ekstremt spændende at starte samarbejde med de forskellige partnere i Center Danmark. Sam men skal vi koble ny forskning og teknologi med innovative forretningsmodeller og løsninger i energinettet,” siger den nyslåede direktør.

Centret, der endnu ikke har en fysisk ramme, er et samarbejde mellem EWII, Energinet, Thorsen Invest, samt de fire universiteter Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Det kommer til at fungere som samlingssted for viden,
der kan fremme Danmarks grønne omstilling. Målsætningen er at opbygge et ”energiens Silicon Valley”:

”Med Center Danmark udbygger vi Danmarks position som foregangsland på den grønne omstilling. Jeg forventer, at vi i Center Danmark vil udvikle en banebrydende digital platform, og blive et hotspot internationalt for nye intelligente løsninger,” siger Søren Bording.

Formand for Center Danmark Fonden og administrerende direktør hos EWII, Lars Bonderup Bjørn, glæder sig over, at det er lykkes at finde den helt rette mand til jobbet:

”Det er vigtigt, at direktøren for Center Danmark har kendskab til energisystemer, solid erfaring med grøn energi samt en god forståelse af IT som samfundsmæssig infrastruktur. Det er de kriterier, vi har lagt vægt på ved ansættelsen, og som vi nu har fået indfriet. Vi er meget glade,” siger Lars Bonderup Bjørn.

For nyligt valgte Innovationsfonden at tildele Center Danmark 30 millioner kroner øremærket til det fire-årige forskningsprojekt ”Flexible Energy Denmark” – FED. Projektet fokuserer på at udvikle løsninger til omstilling af vores nuværende forsyning til en fremtidig grøn energiforsyning – for eksempel ved at fokusere på bedre udnyttelse af digitale data i elforbruget. Projektet bliver en af de første, større opgaver som centret skal varetage.

Søren Skov Bording tiltræder som direktør for Center Danmark d. 1. juni 2019.

Om Center Danmark
Center Danmark er grundlagt i 2018 af EWII, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og initiativtager og forretningsmand Henrik Thorsen.

Det fungerer som en selvstændig, selvejende virksomhed med det hovedformål at etablere rammer for fremme af forskning, udvikling, test og demonstration i forbindelse med omstillingen til et fossilfrit, grønt samfund, samt at understøtte grøn innovation.

Center Danmark har i dag 12 partnere, der favner både kommuner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Contact

Hanne Kokkegård  

hanko@dtu.dk
Copyright © 2024 | CITIES Innovation Center
Article location: https://www.citiesinnovation.org/center-denmark-appoints-new-director%ef%bb%bf/
Popular articles