CITIES-forskere: CO2-afgift og CO2-fond

Et forslag fra professor og centerleder i CITIES Henrik Madsen samt lektor Karl Sperling og professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet foreslår, at Danmark indfører CO2-afgifter og lader pengene indgå i en CO2-fond, der støtter industriens grønne omstilling. Forslaget bygger bro mellem Klimarådets forslag om og Dansk Industris afvisning af en indførelse af klimaafgifter for industrien.

Debatten om CO2-afgifter for industrien er for alvor kommet på bordet, selv om klima-, energi-og forsyningsminister Dan Jørgensen har afvist at få det med i Klimaloven. I sidste uge åbnede statsminister Mette Frederiksen for muligheden for at gå i gang med en grøn skattereform.

Det glæder forskerne i CITIES-projektet – Danmarks største projekt inden for smartere energisystemer. De foreslår nemlig, at Danmark indfører CO2-afgifter for industrien, men at pengene skal indgå i en CO2-fond, som samtidig støtter industriens grønne omstilling.

Onsdag den 17. juni 2020 forklarede centerleder for CITIES og professor på DTU Compute Henrik Madsen sammen med professor Brian Vad Mathiesen og Karl Sperling fra Forskningsgruppen for Energiplanlægning på Aalborg Universitet deres forslag i et debatindlæg i Politiken Miljø & Klima.

Forslaget går på, at CO2-fonden primært skal støtte projekter, der gør energiforbruget fleksibelt. Og projekter, som øger energieffektiviteten i en proces, direkte ved mindre energiforbrug eller ved hjælp af opgradering af spildvarme til fjernvarme eller anden opvarmning. Herunder øger genbrug af drivhusgasser fra eksempelvis mineralogiske processer.

Forskerne peger på, at forslaget bygger bro mellem Klimarådet og Dansk Industri ønsker.

– Vi vurderer, at der ligger et stort vækst-, eksport- og effektiviseringspotentiale i at udvikle og implementere bæredygtige, effektive og fleksible løsninger i industrien, skriver forskerne blandt andet.

Torsdag den 18. juni 2020 var Henrik Madsen gæst i DR-programmet Orientering på P1 for at uddybe forslaget.

Her forklarede han blandt andet, at fonden er tænkt som hjælp til selvhjælp for industrien:

– Med det her forslag vil vi gerne undgå, at industrien flytter til udlandet. Vi vil gerne bevare de danske arbejdspladser, og vi ser det her forslag med CO2-bundne afgifter, som et forslag, der kan accelerere den grønne omstilling, for vi har virkelig travlt for at nå 70-procentsmålet. Vi skal arbejde tre gange hurtigere, end vi har gjort siden 1990. Men vi kan samtidig accelerere den grønne omstilling på en måde, der giver grøn vækst. Det er vi ganske overbeviste om, såfremt vi gør det rigtigt, sagde Henrik Madsen blandt andet.

Han forklarede også, at der allerede er værktøjer, der kan hjælpe industrien med grøn omstilling, fx værktøjer til digitaliseret styring af energien så produktionen, så man får fremmet den grønne omstilling af industrien generelt.

Indslaget med Henrik Madsen kan høres i linket herunder. Det begynder 01:01:19 inde i udsendelsen som første indslag efter Radioavisen klokken 17: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-06-18

Læs også de to task force-rapporter, som CITIES tidligere har udarbejdet:

  • Energiafgifter for fremtiden – notat. Notat udarbejdet af ’CITIES Task Force Udvalg omkring energiafgifter og rammebetingelser’, bestående af nøglepersoner fra Danfoss, Teknologisk Institut, Grundfos, Ørsted, Grøn Energi, Tomorrow, Aalborg Universitet, og Danmarks Tekniske Universitet.
  • Testzoner for Udvikling og Afprøvning af Fremtidens
    Energisystem og Rammebetingelser (regulatoriske frizoner). Notat udarbejdet af CITIES Task Force Udvalg omkring energiafgifter og rammebetingelser. Udvalget består af nøglepersoner fra Danfoss, Teknologisk Institut, Grundfos, Ørsted, Grøn Energi, Tomorrow, Aalborg Universitet, og Danmarks Tekniske Universitet.
Contact

Hanne Kokkegård  

hanko@dtu.dk
Involved partners
Copyright © 2024 | CITIES Innovation Center
Article location: https://www.citiesinnovation.org/cities-forskere-co2-afgift-og-co2-fond/
Popular articles

Continuous Time Stochastic Modelling

 The project on continuous time stochastic modelling (CTSM) is very useful for grey-box modelling of physical systems using data. The grey-box modelling approach bridges the gap between physical and statistical modelling. The solution is widely used for estimating and identifying models for physical systems, like the heat dynamics of a building, the hydraulics in a …